Test za slušno procesiranje

TEST PSP-1: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uveo je od 29.08.2015. godine novu dijagnostičku šifru za logopede – Ispitivanje slušnog procesiranja (Primjenjuje se kod senzoričkih poremećaja slušanja, razumijevanja i poremećaja učenja). Za ispitivanje slušnog procesiranja koristi se naš standardizirani TES PSP-1.

Test – PSP-1 (Poremećaj Slušnog Procesiranja -1) namijenjen je za ispitivanje i otkrivanje poremećaja slušnog procesiranja (PSP) i standardiziran je za dob od 5,5 do 11,5 godina (opcionalno do 12 god. i 6 mj).

PSP-1 može se koristiti i za otkrivanje poremećaja slušnog procesiranja kod odraslih osoba kod kojih postoji sumnja da postoje teškoće slušanja (ne misli se na gubitak sluha). To su prvenstveno odrasle osobe koje su pretrpjele moždani udar ili imaju neke druge oblike teškoća koje bi mogle utjecati i na sposobnost slušanja.

Predviđeno trajanje testiranja iznosi 30 minuta. Test se sastoji od četiri subtesta: Test filtriranog govora, Test govora u buci, Dihotički test riječi i Dihotički test rečenica.  koji su namijenjeni kod djece u dobi od 6,5 do 11,5 godina.

Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) senzorički je poremećaj koji najčešće pogađa slušanje, razumijevanje govora i učenje te stvara poteškoće u procesiranju auditivnih informacija. PSP nije uzrokovan oštećenjem sluha ili kognitivnih funkcija već je poremećaj uzrokovan poteškoćama u razumijevanju podražaja odnosno akustičkog signala. Poremećaj slušnog procesiranja predstavlja deficit u procesiranju auditivno prezentiranih informacija a neadekvatni akustički uvjeti mogu znatno utjecati na ovaj poremećaj.

Prema statistici oko 3 – 5 % predškolske i školske djece ima poremećaj slušnog procesiranja i on je najčešće povezan s govorno-jezičnim teškoćama, teškoćama učenja, čitanja i pisanja. S obzirom na to da je kod ove djece sluh uredan, često se ove poteškoće pripisuju poremećaju pažnje, poremećajima u ponašanju, manjku motivacije ili nekim drugim poremećajima. Sve to znatno pogoršava uspjeh tijekom školovanja te otežava razvoj i sposobnosti djeteta, a roditelje, učitelje i djecu čini frustriranima. Stoga je važno pravovremeno otkriti PSP te poduzeti odgovarajuće korake kako bi se poteškoće ublažile.

Test – PSP-1 za sada je prvi i jedini test za hrvatsko govorno područje koji omogućava otkrivanje i dijagnosticiranje poremećaja slušnog procesiranja. Namijenjen je logopedima i audio-rehabilitatorima.

Poremećaj slušnog procesiranja podrazumijeva teškoće u obradi slušnih podražaja u središnjem živčanom sustavu ali te teškoće nisu posljedica jezičnih, kognitivnih ili drugi teškoća. Međutim, PSP može biti uzrok ili može biti povezan s teškoćama u jeziku, komunikaciji i učenju. Iako PSP može biti udružen s drugim poremećajima,  PSP nije posljedica drugih poremećaja. Isto tako kod djece s kognitivnim ili jezičnim teškoćama ne smije se apriori smatrati da su te teškoće posljedica PSP-a.

PSP u ranoj dobi manifestira se receptivno i ekspresivno, a kao njegove tipične posljedice mogu se javiti teškoće u pamćenju pjesmica ili priča te pretjerana osjetljivost na buku. Obično se navodi pet glavnih problema koji se uočavaju kod djece s PSP:

 • Dijete teško prati i razumije govor u bučnom okruženju.
 • Dijete ima teškoće u pamćenju informacija (poteškoće auditivne memorije) kao što su upute, popisi, nastavno gradivo i sl.
 • Dijete ima teškoće u slušnom razlikovanju (auditivnoj diskriminaciji) sličnih fonema ili riječi (npr. č – š, koza – loza).
 • Dijete ima teškoće u auditivnoj pažnji (ne može zadržati pažnju slušajući predavanja, nastavu i sl.

Kod djece školskog uzrasta PSP često su prisutne teškoće:

 • jezičnog izražavanja i razumijevanja (nekonzistentnost odgovora),
 • slušanja ili usmjeravanja pažnje na sugovornika u bučnom okruženju,
 • slijeđenja dužih verbalnih uputa,
 • memoriranja verbalno prezentiranih informacija,
 • teškoće lokalizacije zvuka u prostoru,
 • čitanja i pisanja,
 • diskriminacije glasova u govoru,
 • pisanja diktata ili bilješki tijekom nastave.

Često se događa da se djecu koja imaju poremećaj slušnog procesiranja klasificira kao djecu s ADHD-om (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), poremećajem u ponašanju ili nekim drugim poremećajima. Isto tako PSP može biti udružen s ADHD.

PSP može također biti prisutan (pa se može ponekad smatrati i uzrokom) kod fonoloških poremećaja.

Niz istraživanja ukazuje da se jezične teškoće češće javljaju kada je prisutan i PSP. Kod posebnih jezičnih teškoća također je smanjena sposobnost percepcije auditivnih stimulusa što ukazuje na PSP. Stoga je važno dijagnostički diferencirati radi li sa o PSP ili  posebnim jezičnim teškoćama.

Brojna su istraživanja također potvrdila povezanost PSP i teškoća čitanja, pažnjom i memorijom.