Mladen Hedjever

Na Google – znancu

možete pretražiti akademsku literaturu u kojoj se citira Mladen Heđever

Hrvatska znanstvena bibliografija: Mladen Heđever

Mladen Heđever rođen je 12.08.1954. godine u Kutini, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1978. upisao je studij logopedije na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu, a diplomirao je 1983. godine. Po završetku diplomskog studija zaposlio se na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu gdje i sada radi. Na Fakultetu za defektologiju završio je poslijediplomski studij te magistrirao 1991. godine, a doktorirao je 1996. godine.

Izvodio je nastavu iz petnaestak različitih kolegija od preddiplomskog do poslijediplomskog studija, a pored matičnog Fakulteta izvodio je nastavu i na studiju fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te studiju logopedije na Defektološkom fakultetu u Tuzli. Nastavu je unaprijedio uvođenjem 4 nova kolegija (Osnove fiziološke i govorne akustike, Psihoakustika, Forenzična akustika i fonetika te Govorna akustika).

Bio je mentor preko 120 diplomskih radova, od toga 23 diplomska rada na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i 13 radova na Odsjeku za fonetiku, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također je bio mentor kandidatima poslijediplomskih znanstvenih studija (9 magisterija i 2 doktorata).

Član je i jedan od osnivača Hrvatskog logopedskog društva (HLD). Od osnutka HLD-a bio je njegov prvi tajnik (1992. – 1997.). Isto tako bio je član Upravnoga odbora i drugih stručnih tijela HLD-a. Radio je 12 godina u kliničkoj logopedskoj praksi (u logopedskom kabinetu u Bolnici za dječje bolesti – Klaićeva te u Savjetovalištu Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta).

2008. godine dobio je priznanje povodom 15 godišnjice Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli za doprinos u nastavnom i stručnom razvoju te pomoći u dosezanju i promoviranju novih perspektiva u edukaciji i rehabilitaciji.

2009. godine dobio je priznanje povodom 20 godina djelovanja Hrvatskog logopedskog društva za promicanje društvenog položaja logopeda i ugleda struke.

Na INOVA – 84 (izložbi izuma i tehničkih unapređenja) dobio je priznanje – Brončanu plaketu za dva tehnička unapređenja za uređaje koji se koriste u logopedskoj rehabilitaciji. Autor je uređaja pod nazivom Digitalni logopedski set (DLS) koji se koristi u oko 180 institucija u Hrvatskoj i široj regiji, a uređaj je postao dio ”standardne” opreme logopeda. Svojim tehnološkim rješenjem i specifičnom namjenom DLS je udovoljio uvjetima Carinskog zakona te od Carinske uprave RH dobio ”Obvezujuće mišljenje o razvrstavanju robe u carinsku tarifu”. Time je DLS postao prepoznatljiv ”hrvatski proizvod” poznat logopedima i u susjednim zemljama.

Bio je pomoćnik dekana i prodekan za znanost Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te pročelnik Odsjeka za logopediju. Osnivač je i voditelj Laboratorija za slušnu i govornu akustiku na matičnom Fakultetu. Sudski je ”ad hoc” vještak za područje forenzične fonetike i akustike. Hrvatski je branitelj, odlikovan medaljom ”Oluja”. Služi se engleskim jezikom.

Od 2013. godine ima status redovitog profesora u trajnom zvanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.