SIT-slušni integracijski trening

Slušni integracijski trening (SIT) koristiti se od 2006. godine i prva je cjelovita receptivna terapija glazbom u Hrvatskoj. SIT je koristan svoj djeci s poteškoćama kao što je autizam, mentalna retardacija, oštećenja sluha, ADD/ADHD, disleksija, poteškoće učenja i slično. Međutim, SIT je koristan i svoj ostaloj djeci i odraslim osobama bez obzira da li imaju neke poteškoće, zdravstvene probleme ili bolesti, probleme u emocionalno-socijalnoj sferi ili jednostavno žele koristiti SIT za poboljšanje svoga općeg zdravlja i zadovoljstva.

SIT mogu koristiti roditelji djece s teškoćama u razvoju (dobiva se detaljan priručnik s uputama).

SIT koriste i stručnjaci – profesionalni terapeuti (logoped, rehabilitator, psiholog, pedagog, odgojitelj).

SIT nije isto što i glazbeni odgoj i njegov primarni cilj nije podizanje glazbene kulture ili edukacija iz poznavanja klasične ili popularne glazbe. Korisnik SIT-a ne mora poznavati glazbeni opus Mozarta ili nekog drugog kompozitora da bi koristio ovu vrstu terapije. Bez obzira da li netko voli ili ne voli, razumije ili ne razumije, sluša ili ne sluša klasičnu ili pop glazbu, učinak slušnog treninga biti će pozitivan. Jednostavno, treba se samo prepustiti zvuku, bez napora, a rezultati će doći sami. SIT ne traži aktivno slušanje glazbe a za vrijeme slušnog treninga može se obavljati bilo koji tihi posao kao npr. crtati, čitati, rješavati križaljke, sastavljati slagalice, rješavati matematičke zadatke, igrati se ili jednostavno odmarati.

Glazba koja se koristi u slušnom integracijskom treningu pažljivo je odabrana i zvučno (akustički) dodatno obrađena i modificirana, te više nije identična s originalnim glazbenim djelom. Stoga se ona isključivo može koristiti u terapijske svrhe, a ne kao glazbeni materijal za javno reproduciranje.

Do sada je o uspješnosti terapije napisano, prezentirano ili objavljeno najmanje desetak znanstveno-istraživačkih radova koji su evaluirali uspješnost terapije. Rezultati provedenih istraživanja pokazali su da SIT zaista pomaže u razvoju različitih sposobnosti djece. Navodimo neke od pozitivnih učinaka primjene SIT-a:

 • bolja socijalizacija,
 • dobivene su primjerenije emocionalne reakcije,
 • poboljšane su kognitivne i perceptivne sposobnosti,
 • poboljšana pažnja i interes,
 • poboljšan glazbeni sluh i slušno procesiranje,
 • poboljšana motorička spretnost,
 • bolja lateralizacija,
 • bolje komunikacijske sposobnosti, jezične sposobnosti, govor i čitanje,
 • bolje matematičke sposobnosti,
 • poboljšana briga o sebi.

Pozitivni efekti utvrđeni su kod djece s:

 • pervazivnim razvojnim poremećajima / poremećaji iz spektra autizma (PSA),
 • neurorazvojnim teškoćama (cerebralna paraliza),
 • mentalnom retardacijom,
 • Down sindromom,
 • ADHD-om,
 • teškoćama učenja,
 • disleksijom,
 • kod učenika redovne škole koji se školuju po prilagođenom programu,
 • kod učenika redovne škole koji nemaju nikakvih teškoća.

Korisnici koji posjeduju licencu za korištenje materijala za Slušni integracijski trening, datoteke mogu preuzeti na poveznici.