Sluh i slušanje

Uredan i dobar sluh izuzetno nam je važan za svakodnevni život, za komunikaciju s drugim ljudima, za učenje, za obavljanje posla pa i za uživanje u pjesmi, zvukovima glazbe, zvukovima iz prirode (šum morskih valova, cvrkut ptica….). Puno je razloga zbog kojih treba brinuti o našem sluhu (jednako kao i o vidu) jer o njemu u velikoj mjeri ovise naše svakodnevne aktivnosti i život. Naš sluh optimalno je prilagođen upravo govornoj komunikaciji a isto tako govorni se zvuk stvara u onom dijelu slušnog polja gdje je uho najosjetljivije.

Većina teških oštećenja sluha nastaje već prije ili tijekom rođenja. Na takva oštećenja nije na žalost moguće utjecati i popraviti stanje. Stoga se kod većine takve djece utvrđuje stupanj i vrsta oštećenja te se na temelju toga dodjeljuje slušni aparat a u novije vrijeme operativno se ugrađuje kohlearni implant.  No, mnoga oštećenja sluha nastaju tijekom života. Najčešće ta oštećenja nisu toliko teška kao urođena ali tim osobama mogu stvarati velike probleme u svakodnevnom životu.

Ponekad neke osobe ili djeca mogu imati uredan sluh u smislu osjetljivosti (čuju i najtiše zvukove) ali imaju teškoću u govornoj komunikaciji jer ne ”razumiju” pojedine riječi  sugovornika. Tada najčešće govorimo o poremećajima slušnog procesiranja koji se očituju u situacijama koje su za slušanje najzahtjevnije, npr. u bučnoj okolini, slabijim akustičkim uvjetima, velikoj udaljenosti od govornika, kada govornik govori ubrzanim tempom ili kada govori stranim naglaskom. Osim teškoća slušanja govora u bučnoj okolini mogu se javiti i teškoće dekodiranja grafema ili/i zamjene sličnih glasova ili riječi u području visokih frekvencija.

Ove teškoće mogu znatno utjecati na slabiji uspjeh u školi, lošijim akademskim postignućima  profesionalnom radu.

Mnoge teškoće slušanja, ukoliko se pravovremeno otkriju, mogu se eliminirati ili umanjiti uz primjenu adekvatne terapijske metode ili pomagala.