Tara centar d.o.o.

alt


Potražite nas na društvenoj mreži

alt

CJENIK I NARUDŽBE

Tara centar d.o.o. uspješno posluje od 2003. godine. Tijekom prvih pet godina postojanja postali smo prepoznatljivi svim logopedima i defektolozima, ne samo u Hrvatskoj već i u susjednim zemljama. Naša je djelatnost usmjerena na prodaju i proizvodnju opreme i pomagala koje koriste logopedi, audio-rehabilitatori i defektolozi (ili njihovi klijenti: osobe s teškoćama govora i slušanja te sve druge osobe s posebnim potrebama). Našu opremu koristi više od 250 različitih institucija i logopeda iz privatne prakse (pogledati reference) u Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Među korisnicima su i najpoznatije poliklinike, zavodi, centri za rehabilitaciju i klinički bolnički centri. Uz svu opremu prema potrebi je osigurana i edukacija koju izvodi prof. dr. sc. Mladen Heđever.Naziv: TARA CENTAR d.o.o.

Sjedište: Črešnjevac 49, 10000 ZAGREB

OIB: 72638248091

VAT (PDV ID) NUMBER: HR72638248091

MB: 01705628

MBS: 080452032

tel.: +385/1/2301546

mob.: 091/7812756

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ili  

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 
Prijava
Baner
Baner
Baner
Baner

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET: REFERENCE

Tijekom proteklih desetak godina opremili smo značajan broj korisnika u Hrvatskoj i u gotovo svim zemljama okruženja. Digitalni logopedski set, naš najpoznatiji i autorski zaštićen uređaj do sada ja isporučen na više od 250 adresa. 

 

 

Naš digitalni logopedski set koriste:

 • ► 42 zdravstvene institucije
 • ► 56 dječjih vrtića
 • ► 42 osnovne škole
 • ► 31 udruga
 • ► 31 centar za odgoj i obrazovanje
 • ► 22 privatna logopedska kabineta
 • ► 12 poliklinika, zavoda i centara za sluh i govor
 • ► 17 društveno-humanitarnih i drugih organizacija.

Detaljan popis naših korisnika

Vaš upit pošaljte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ako je potrebno – kontaktirajte nas!

 

Više...

 

Test za ispitivanje poremećaja slušnog procesiranja

NOVI TESTOVI ZA ISPITIVANJE POREMEĆAJA SLUŠNOG PROCESIRANJA

NA MP4 PLAYERU

alt

Od sada je pojednostavljena uporaba. Cijeli test se iporučuje na MP4 playeru. Potrebno je samo priključiti slušalice (isporučuju se u kompletu) i sve je spremno za testiranje.

Prva hrvatska baterija testova (TEST – PSP 1) za ispitivanje i dijagnosticiranje poremećaja slušnog procesiranja. Baterija se sastoji od 4 subtesta. Standardizirana je na reprezentativnom uzorku od 436 ispitanika za dobni raspon od 6,5 do 11,5 godina (moguća uporaba i za predškolsku dob iznad 5,5 godina te starije dob do 12,5 god.). Prema našem istraživanju na 436 učenika, njih 4,4 % ostvarilo je rezultat koji ukazuje na mogući poremećaj slušnog procesiranja.

Test se pokazao pouzdanim kod otkrivanja poremećaja slušnog procesiranja i kod različitih drugih teškoća (fonološki poremećaji, jezične teškoće, brzopletost, teškoće čitanja...).

Test bi trebao imati svaki logoped u školi, vrtiću i drugim ustanovama koje se bave djecom.

Predviđeno vrijeme testiranja: 30 minuta.

Test je namijenjen logopedima.

Komplet za testiranje sadrži:

 •  SNIMLJENI TEST PSP 1 NA MP4 PLAYER-U (odmah spreman za primjenu)
 •  dva para slušalica (povezane ''Y'' adapterom)
 •  listovi za odgovore (u kompletu se isporučuje 50 kom.)
 •  tablice za očitavanje i interpretaciju rezultata
 •  priručnik (80 stranica).

Cijena cijelog kompleta: 2.200 kn + PDV


Dodatni komplet listova za odgovore (100 kom)

Cijena: 300 kn + PDV


TERAPIJA POREMEĆAJA SLUŠNOG PROCESIRANJA 

Slušni trening

Slušni trening pogodan je za auditivni trening djece s poremećajima slušnog procesiranja. Komplet se sastoji se od 4 audio CD-ROM-a, slikovnice i listova za odgovore.Komplet sadrži ukupno 96 različitih zvukova (4 CD-a) s pripadajućim ilustracijama u slikovnici. Zvukovi su kvalitetno snimljeni i djeci prepoznatljivi (zvukovi glasanja životinja, prometnih vozila, glazbenih instrumenata, zvukovi u prirodi, stanu, na ulici i sl.).

Cijena: 660 kn + PDV


Računalni program ''Učimo slušati''

Učimo slušati je računalna varijanta Slušnog treninga. Program je koristan za slušni trening za djecu predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Može  se koristiti kao edukativna igra za svako dijete ali i kao didaktičko pomagalo u rehabilitaciji djece. Program je osobito pogodan za djecu s:

 • umjetnom pužnicom;
 • oštećenjem sluha;
 • poremećajima slušnog procesiranja;
 • lošim fonematskim sluhom i slušnom diskriminacijom;
 • problemima pažnje, koncentracije i slušne percepcije.

Cijena: 440 kn + PDV


Slušni integracijski trening (SIT)

Jedna od poznatijih metoda u Americi je ''Auditory integration training (AIT)'' a na službenim stranicama ASHA-e prezentirani su i prvi znanstveno verificirani pozitivni učinci (ASHA konvencija, održana 17.-19.11.2011., San Diego) AIT-a na poremećaje slušnog procesiranja. AIT, kojeg je osmislio Dr. Berard temelji se na primjeni posebnog uređaja ''Ears Education and Retraining System (EERS)'' zvanog još i Audiokinetron. SIT se temelji na svim pozitivnim učincima AIT-a i sličnih metoda. Slušni integracijski trening koristi binauralnu slušnu stimulaciju u kojoj se reproducira klasična glazba koja sadrže veliku količinu visokih frekvencija, zatim popularna instrumentalna i ambijentalna glazba, zvukovi iz prirode te sintetički generirani zvukovi. Svi zvukovi su prilagođeni i akustički modificirani kako bi se postigli odgovarajući efekti. Specijalnom obradom zvuka proizvedeni su efekti kretanja zvuka u prostoru te efekti amplitudne i frekvencijske modulacije zvuka.

O učincima SIT-a provedeno je do sada više istraživanja koja su potvrdila uspješnosti slušne terapije glazbom. Istraživanja su pokazala statistički značajne pozitivne pomake u različitim sposobnostima kod učenika osnovne škole. SIT je također pogodan i za terapiju poremećaja slušnog procesiranja. Osobito dobar napredak uočen je kroz:

 • poboljšanje rječnika i govora,
 • poboljšanje analize i sinteze,
 • poboljšanje sposobnosti čitanja,
 • poboljšanje fine motorike,
 • poboljšanu lateralizaciju,
 • poboljšanu pažnju,
 • poboljšanu koncentraciju,
 • poboljšane opće sposobnosti u svakodnevnom rad u školi,
 • poboljšanje glazbenog sluha,
 • prihvatljivije emocionalne reakcije.

Sadržaj kompleta  s MP4 playerom (za roditelje)

Novi SIT komplet za roditelje sadrži:

 • MP4 player sa integriranim zvučnicima za reprodukciju zvuka
 • dodatne stereo slušalice (zatvorene, frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz)
 • USB kabel i adapter/punjač za 220V
 • priručnik s detaljnim uputama
 • evaluacijski upitnici za procjenu napretka u terapiji.

Cijena kompleta (bez PDV-a): 1.870 kn


Sadržaj kompleta  s CD-ima (za roditelje)

Novi SIT komplet za roditelje sadrži:

 • 4 audio CD-a s glazbom
 • priručnik s detaljnim uputama
 • evaluacijski upitnici za procjenu napretka u terapiji.

Cijena kompleta  (bez PDV-a): 630 kn


Sadržaj kompleta  s CD-ima (za profesionalce)

Novi SIT komplet za profesionalce sadrži:

 • 4 audio CD-a s glazbom,
 • priručnik za profesionalce s detaljnim uputama,
 • licencu za rad te pravo uporabe SIT-a s drugim klijentima,
 • evaluacijski upitnici za procjenu napretka u terapiji.

Cijena kompleta  (bez PDV-a): 1.965 kn

Ukoliko ste zainteresirani i želite narućiti komplet kontaktirajte nas!

Više...

 

Slušni integracijski trening - Mozart efekt

Novosti - Novosti

Slušni integracijski trening u osnovnoj školi

SIT se uspješno provodi u Osnovnoj školi Antuna Muhanovića u Osijeku. Pogledajte detaljnije.

Slušni integracijski trening u emisiji 8. kat (HRT1)

Dana 14.04.2011. u emisiji pod nazivom ''Ljekovite note'' emitiran je i prilog o uspješnoj primjeni slušnog integracijskog treninga u Osnovnoj školi Antuna Muhanovića u Osijeku (u prilogu govori Sanda Zlatarić, prof.).  Pogledajte cijelu emisiju: http://www.hrt.hr/?id=enz&tx_ttnews[cat]=384

Slušni integracijski trening (Mozart efekt) pomaže djeci s autizmom.

U broju časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (Vol.46 No.1., 2010.) objavljen je znanstveni članak (Mamić, D. i Fulgosi Masnjak, R.: Poticanje senzorne integracije kod učenika s autizmom slušnim integracijskim treningom - Mozart efekt.

Istraživanjem su utvrđeni pozitivni efekti primjene Slušnog integracijskog treninga - Mozart efekta na poboljšanje senzorne integracije kod učenika s autizmom. Autorice zaključuju da rezultati govore u prilog učinkovitosti primjene slušnog integracijskog treninga (SIT) kao dijela individualiziranih programa poticanja senzorne integracije u učenika s autizmom. SIT je primijenjen tijekom jedne školske godine, dva puta tjedno s  učenicima s autizmom iz Centra za autizam-Zagreb. Rezultati su pokazali značajne pozitivne pomake i na područjima vizualne pažnje, ponašanja u socijalnim situacijama, razini samostalnog uključivanja u aktivnosti, kao i spremnosti za to uključivanje.

Cijeli članak može se preuzeti na stranici časopisa HRRI

Autorice su već prije objavile još jedan članak o primjeni SIT-a u časopisu ''Autizam''

Ukoliko ste zainteresirani, možete kontaktirati autorice (prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , mr.sc. Dragana Mamić na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 

VRŠIMO MJERENJA RAZUMLJIVOSTI GOVORA

mjerac_zvuka

Loša razumljivost govora česta je pojava u mnogim učionicama, dvoranama i drugim ne/ozvučenim prostorijama; slušatelji vrlo loše razumiju govor profesora, predavača ili govor upućen preko razglasa (npr. u velikim dvoranama, čekaonicama i sl.). Razumljivost govora može biti loša zbog nekoliko razloga: nedovoljna glasnoća govornika ili ozvučenja, loša akustika prostorije s prevelikom jekom (reverberacijom), prisutnost buke koja nastaje unutar ili izvan prostorije… Kakva je stvarna razumljivost govora u nekoj prostoriji? To se može utvrditi posebnim metodama i mjernim instrumentima. Prema međunarodnim standardima razumljivost govora (SI – speech intelligibility) mjeri se najčešće kao STI - Speech Transmission Indeks….

Ako želite znati kakva je razumljivost govora u vašim prostorijama – kontaktirajte nas!

Više...

 
Novosti - Novosti

 

U PRIPREMI

 

Više...