Digitalni logopedski set

NOVI DIGITALNI LOGOPEDSKI SET II (DLS)

U prodaji je najnoviji model Digitalni logopedski set – II. Ima mogućnost Wi-Fi povezivanja s tabletom, mobitelom ili računalom. Vrlo je praktična uporaba u kombinaciji s tabletom na kojem potezom ili dodirom prsta možete ”obojiti” ili promijeniti zvuk. Tablet služi kao daljinski upravljač ali novi DLS može raditi i na klasičan način preko kontrole na samom uređaju.  Osim Wi-Fi bežičnog upravljanja novi model ima dodatnih 20 slobodnih programa za korisnike, generator bijelog i ružičastog šuma (masking terapija) te bolji vizualni prikaz na ekranu tableta.

Tablet nije nužno potreban ali pomoću njega prstom možete kreirati boju zvuka kao što sliku crtate olovkom. Osim toga tablet olakšava upravljanje uređajem i daje bolju preglednost komandi. Prikazano je nekoliko izrezaka ekrana sa tableta.

Cijena (PDV uključen):
22.500,00 kn
2.986,26 EUR

STARI MODEL DLS-a:

smješten je u manjem prenosivom koferu (kao dosadašnji prenosivi model), može se zatvoriti, pogodan za rad na različitim lokacijama ili na jednom mjestu (ambulanta ili logopedski kabinet), čvrsta izvedba. Objedinjuje karakteristike oba dosadašnja modela: prijenosnog i stacionarnog. Težina 9 kg.

Poboljšanja novog DLS-a:

  • 55 gotovih programa za rad (umjesto dosadašnjih 50),
  • priključak za 6 pari slušalica (umjesto dosadašnja 4),
  • 4 vrste stereo/mono efekata kod upotrebe delay-a,
  • pripremljen za priključak mjernog mikrofona (klinički set).

Cijena novog DLS-a bez PDV-a: 14.500,00 kn
UKUPNO S PDV-om: 18.125,00 kn

KLINIČKI  LOGOPEDSKI SET

ovaj logopedski set u kompletu sadrži i dodatni kalibrirani mjerni mikrofon (fonometar), mikrofonski kabel i mikrofonski stalak. Mjerni mikrofon daje dodatne mogućnosti u radu s hiperkinetičkim disfonijama, oštećenjima sluha ili Parkinsonovom bolešću (Lee Silverman metoda). Mikrofon se može kupiti i naknadno.

Cijena novog kliničkog DLS-a bez PDV-a: 15.200,00 kn
UKUPNO S PDV-om: 19.000,00 kn

OPTIMALE SLOVENSKIH GLASOVA NA DIGITALNOM LOGOPEDSKOM SET

Od 1.10.2015. godine za Sloveniju isporučujemo digitalni logopedski set s optimalama slovenskih glasova. Nabava digitalnog logopedskog seta u Sloveniji je pojednostavljena: po uplati logoped može osobno preuzeti logopedski set prilikom edukacije u Zagrebu ili ga može dobiti poštom na svoju adresu u Sloveniji.

Digitalni logopedski set postao je tijekom proteklih 15 godina standardni dio opreme svakog logopeda i audio-rehabilitatora.

Digitalni logopedski set jednostavan je za rukovanje. U setu je već unaprijed pripremljeno i pohranjeno 55 gotovih programa koji se jednostavno i brzo mogu aktivirati. Set nije ograničen niti vezan uz neku određenu metodu rehabilitacije i može se koristiti u većini rehabilitacijskih postupaka i uz bilo koju metodu ili način rehabilitacije. Zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka izuzetno je pogodan u rehabilitaciji različitih govornih poremećaja kao i u rehabilitaciji govora i slušanja kod djece s oštećenjem sluha (i kohlearnim implantom).

Digitalni logopedski set je kompjuteriziran uređaj, ima dva računalna procesora za obradu zvuka (dodatno računalo nije potrebno).

Procesor zvuka sadrži slijedeće komponente:

  • dvije vrste digitalnih filtara: grafički (tercni) i parametarski equaliser,
  • dinamički equaliser (0 – 60 dB), selektivno može pojačati ili gušiti samo odabrane frekvencije s brzinom reakcije do 1 ms (radi brže od ljudskog uha),
  • dinamički procesor zvuka (limiter, kompresor i expander) s brzinom reakcije do 1 ms,
  • digitalni delay (0 – 300 ms), može raditi u kombinaciji s bilo kojim programom,
  • real time analyser (61 – kanalni prikaz spektra u realnom vremenu),
  • fonometar (mjeri stvarnu glasnoću zvuka u rasponu 40 do 120 dB SPL).

Ako želite više informacija ili nabaviti logopedski set – kontaktirajte nas!