Digitalni logopedski set

Novi model Digitalniog logopedskog seta ima mogućnost Wi-Fi povezivanja s tabletom, mobitelom ili računalom. Vrlo je praktična uporaba u kombinaciji s tabletom na kojem potezom ili dodirom prsta možete ”obojiti” ili promijeniti zvuk. Tablet (ili PC) služi kao daljinski upravljač ali novi DLS može raditi i na klasičan način preko upravljačkih kontrola na samom uređaju.  Osim Wi-Fi bežičnog upravljanja novi model ima dodatnih 20 slobodnih programa za korisnike, generator bijelog i ružičastog šuma (masking terapija) te bolji vizualni prikaz na ekranu tableta.

Uporaba tableta ili PC-a olakšava upravljanje uređajem i daje bolju preglednost komandi te bolji vizualni prikaz. Na slikama je prikazano nekoliko izrezaka ekrana sa tableta/PC-a. Ako je DLS povezan s računalom, omogućena je dvosmjerna komunikacija zvuka (DLS – PC) tako da se prema potrebi može bilo koji zvuk iz računala reproducirati na slušalice logopedskog seta a isto tako zvuk glasa i govora sa mikrofona može se direktno slati, snimiti, analizirati ili reproducirati na računalu.

Set nije ograničen niti vezan uz neku određenu metodu rehabilitacije i može se koristiti u većini rehabilitacijskih postupaka i uz bilo koju metodu ili način rehabilitacije. Zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka izuzetno je pogodan u rehabilitaciji različitih govornih poremećaja kao i u rehabilitaciji govora i slušanja, poremećaja slušnog procesiranja, fonoloških poremećaja i oštećenjem sluha.

DLS je smješten u manjem prenosivom koferu (kao dosadašnji prenosivi model), može se zatvoriti, pogodan je za rad na različitim lokacijama ili na jednom mjestu (ambulanta ili logopedski kabinet), čvrsta izvedba. Objedinjuje karakteristike oba dosadašnja modela: prijenosnog i stacionarnog Digitalnog logopedskog seta. Težina 9 kg.

Poboljšanje novog DLS-a:

  • 54 gotova programa za rad (umjesto dosadašnjih 50),
  • priključak za 6 pari slušalica (umjesto dosadašnja 4),
  • u kompletu se isporučuje mjerni mikrofon – fonometar,
  • mogućnost priključka bežičnih slušalica,
  • omogućena je USB veza s računalom (ali nije uvjet) koja omogućava direktnu ili naknadnu analizu glasa i govora (prikaz u realnom vremenu i/ili direktno snimanje zvuka sa logopedskog seta u računalo),
  • omogućena je direktna ili naknadna akustička analiza glasa i govora u bilo kojem računalnom programu (na primjer Praat, WASP, SFS, WaveSurfer, Adobe Audition, Audacity, RTPitch, RTGram, RTSpect…).

Optimale slovenskih glasova na digitalnom logopedskom setu

U Sloveniju isporučujemo digitalni logopedski set s optimalama slovenskih glasova. Nabava digitalnog logopedskog seta u Sloveniji je pojednostavljena i moguća je direktno kod nas ili preko naših partnera u Sloveniji (Otroški svet https://www.otroski-svet.si/): po uplati logoped može osobno preuzeti logopedski set prilikom edukacije u Zagrebu ili ga može dobiti poštom na svoju adresu u Sloveniji.

Ako želite više informacija ili nabaviti logopedski set – kontaktirajte nas!