Novi digitalni logopedski set

Svi korisnici koji su kupili Digitalni logopedski set od 2020. godine na dalje mogu ovdje preuzeti besplatne dodatne video upute za rukovanje. Upute su pripremljene za sve starije USB-PC modele kao i za najnoviji model DLS-a. Za preuzimanje morate imati password. Ako nemate pasword, zatražite ga na mladen.hedjever@gmail.com. Molimo vas na e-mail pošaljite nam podatak o instituciji odnosno kupcu DLS-a te ime i prezime logopeda koji radi na aparatu (može ih biti i više). Nakon toga dobiti ćete pristup video uputama.

Korisnici koji posjeduju pasword za preuzimanje video uputa za Digitalni logopedski set, datoteke mogu preuzeti na poveznici.

Digitalni logopedski set (DLS) standardni je uređaj logopeda koji se bave tretmanom poremećaja humane komunikacije, i to:

  • poremećaja govorne tečnosti,
  • govornom produkcijom (artikulacijom),
  • ekspresivnim i receptivnim jezikom,
  • specifičnim teškoćama učenja,
  • poremećajima glasa (fonacijom),
  • poremećajima rezonancije,
  • poremećajima jezika i govora uzrokovanim oštećenjima sluha.

Novi Digitalni logopedski set ima mogućnost Wi-Fi povezivanja s tabletom, mobitelom ili računalom. Vrlo je praktična uporaba u kombinaciji s računalom ili tabletom na kojem potezom ili dodirom prsta možete ”obojiti” ili promijeniti zvuk. Tablet odnosno računalo služe kao daljinski upravljač, ali novi DLS može raditi i direktnim upravljanjem na samom uređaju bez tableta ili PC-a.  Osim Wi-Fi bežičnog upravljanja novi model ima dodatnih 20 slobodnih programa za korisnike, generator bijelog i ružičastog šuma (masking terapija) te bolji vizualni prikaz na zaslonu tableta ili računala.

DLS info prospekt 2024 preuzmite na poveznici.

Novi računalni program Učimo slušati – Govor

Ovaj program je nadgradnja već poznatog programa UČIMO SLUŠATI koji se koristi u poticanju slušne percepcije i vizualnog prepoznavanja. Program pomaže pri uvježbavanju slušnog i vizualnog prepoznavanja govora i teksta. Dijete čuje izgovorene riječi ili rečenice a na zaslonu računala ili tableta ponuđen je niz od 4, 6 ili 9 odgovora u obliku napisanih riječi ili rečenica. Dijete treba odabrati ispravan odgovor.

Program je namijenjen za poticanje i razvoj slušanja i sposobnosti čitanja a pogodan je za djecu srednjeg ili kasnog predškolskog uzrasta kao i za djecu nižih razreda osnovne škole. Može se koristiti kod djece urednog razvoja a osobito kod djece s razvojnim, stečenim ili specifičnim jezičnim poremećajima, teškoćama učenja, poteškoćama slušnog procesiranja ili sluha.

Continue reading

Dodatni mikrofon za poboljšanje higijenskih uvjeta u radu s logopedskim setom

S ciljem poboljšanja higijenskih uvjeta u radu s Digitalnim logopedskim setom (DLS) u ponudi je opcija korištenja dva mikrofona za govor. Jedan mikrofon kao i do sada koristi logoped (drži ga u ruci), a drugi je namijenjen pacijentu (djetetu ili odrasloj osobi). Drugi mikrofon smješten je na gibljivom stalku – ruci koji omogućava postavljanje mikrofona u bilo koji položaj blizu usta pacijenta. Pošto ovaj mikrofon ne treba držati u ruci, pogodan je za djecu, odrasle i osobe s motoričkim smetnjama. Dodatnim se mikrofonom izbjegava ”bliski” kontakt logoped-pacijent i omogućava držanje distance.

Continue reading

Nova opcija Logopedskog seta: priključak na računalo preko USB-a

Sa stražnje strane aparata nalazi se standardni USB priključak preko kojega se DLS može (ali i ne mora) spojiti na bilo koje računalo (u kompletu se isporučuje USB kabel). Ako se logopedski set poveže s računalom, računalo će ga automatski prepoznati (plug and play). Na internetu se mogu pronaći besplatni programi za snimanje, editiranje i dijagnostiku glasa i govora (kao na primjer PRAAT, AUDACITY…). Pomoću tih programa zvuk iz mikrofona na logopedskom setu može se direktno snimiti na računalo. Tako je moguće za svakog pacijenta napraviti snimke glasa ili govora i prema potrebi ih analizirati. Logopedski set će normalno raditi bez obzira da li se računalo koristi ili ne (logopedski set može biti stalno povezan sa računalom). Continue reading

Test PSP-1

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uveo je od 29.08.2015. godine novu dijagnostičku šifru za logopede – Ispitivanje slušnog procesiranja (Primjenjuje se kod senzoričkih poremećaja slušanja, razumijevanja i poremećaja učenja). Za ispitivanje slušnog procesiranja koristi se naš standardizirani TES PSP-1.