Dodatna oprema

Digitalni logopedski set pored standardne opreme s kojom se isporučuje (mikrofon i dva para slušalica) ima mogućnosti dodatnog priključka:

  • do 6 pari slušalica,
  • 1 mjerni mikrofon: zvukomjer – fonometar, sastavni je dio kliničkog logopedskog seta,

Na svim modelima digitalnog logopedskog seta može se dodatno priključiti:

  • light stimulator,
  • multimedijski zvučnici,
  • 4 ili 8 pari žičanih slušalica,
  • bežične (FM) slušalice (neograničen broj),
  • bilo koji izvor zvuka (MP3 player, diktafon, CD-player, kazetofon i sl.),
  • bežični FM predajnik za kohlearne implante.

Ako želite više informacija ili nabaviti logopedski set – kontaktirajte nas!