Slušni trening

Komplet za slušni trening sastoji se od 4 audio CD-a, slikovnice i listova za odgovore. Pogodan za svu djecu predškolskog i nižeg školskog uzrasta te se može koristiti kao oblik edukativne igre ili zabave ali i kao pomagalo u rehabilitaciji. Slušni trening osobito je pogodan za djecu koja imaju oštećenja sluha (kako s klasičnim slušnim pomagalom – tako i s umjetnom pužnicom), te djecu koja imaju loš fonematski sluh ili poteškoće u slušnoj percepciji. Slušni trening također je koristan i za svu djecu s teškoćama u razvoju. Komplet sadrži ukupno 96 različitih zvukova s pripadajućim ilustracijama u slikovnici. Zvukovi su kvalitetno snimljeni i djeci prepoznatljivi (zvukovi glasanja životinja, prometnih vozila, glazbenih instrumenata, zvukovi u prirodi, stanu, na ulici i sl.). Svaki zvuk traje otprilike 10 sekundi. Zadatak je djeteta da prepozna zvuk i pokaže sliku koja se odnosi na taj zvuk. Zvukovi nisu poredani prema redoslijedu slika u slikovnici, već je njihov raspored načinjen po slučajnom izboru. Time je izbjegnuta mogućnost da dijete ”pogađa” točne odgovore ako jednostavno prati redoslijed slika. Naravno, neka će djeca osim auditivnog prepoznavanja možda s vremenom koristiti i vizualno pamćenje rasporeda slika i pojavljivanja zvukova. No i toma se može “doskočiti” kada primijetimo da je dijete nakon nekoliko vježbi naučilo redoslijed zvukova napamet. Većina CD player-a ima mogućnost da se prilikom reprodukcije odabere slučajni (”random”) redoslijed reprodukcije gdje će se zvukovi reproducirati po slučajnom redoslijedu koji nije unaprijed određen. Naravno, svaki terapeut ili roditelj može unijeti u ovaj slušni trening i dodatnu kreativnost (npr. svaki zvuk može biti poticaj da se o njemu ispriča neka priča, postavi pitanje i sl.).

Zvuk sa CD-a može se reproducirati na bilo kojem CD-player-u, prenosivom ”discman-u” ili na računalu (pomoću standardnog windows media player-a ili bilo kojeg drugog računalnog programa za reprodukciju zvuka). Bez obzira na uređaj sa kojega se zvuk reproducira, potrebno je voditi računa i o kvalitetnim zvučnicima za reprodukciju (kako bi zvukovi zaista bili autentični i prirodni). Ako se radi s djecom koja nose slušna pomagala, tada zvukove treba reproducirati s većom glasnoćom ili preko aparata i slušalica koje se koriste u rehabilitaciji (za dodatne informacije možete se obratiti autoru ovog kompleta).

 

Ako želite više informacija ili nabaviti logopedski set – kontaktirajte nas!