Slušni trening

Ovo je „papirnata“ verzija našeg računalnog programa Učimo slušati. Namijenjen je roditeljima i djeci koji više preferiraju slikovnicu kao didaktički materijal a ne računalni program. Ako dijete zbog motoričkih teškoća ili distraktibilne pažnje ne može prstom ili mišem pokazivati slike na zaslonu ačunala, onda će ova papirnata verzija biti bolja

Sadrži 96 različitih zvukova i isto toliko slika. Zvukovi su svakodnevni, poznati djeci već od treće godine starosti i svaki zvuk ima i slikovni prikaz u slikovnici.
Komplet za slušni trening sastoji se od audio datoteka koje se isporučuju na memorijskom stiku, slikovnice i listova za odgovore. Pogodan za svu djecu predškolskog i nižeg školskog uzrasta te se može koristiti kao oblik edukativne igre ili zabave ali i kao pomagalo u rehabilitaciji. Slušni trening osobito je pogodan za djecu koja imaju oštećenja sluha (kako s klasičnim slušnim pomagalom – tako i s umjetnom pužnicom), te djecu koja imaju loš fonematski sluh ili poteškoće u slušnoj percepciji. Slušni trening također je koristan i za svu djecu s teškoćama u razvoju. Komplet sadrži ukupno 96 različitih zvukova s pripadajućim ilustracijama u slikovnici. Zvukovi su kvalitetno snimljeni i djeci prepoznatljivi (zvukovi glasanja životinja, prometnih vozila, glazbenih instrumenata, zvukovi u prirodi, stanu, na ulici i sl.). Svaki zvuk traje otprilike 10 sekundi. Zadatak je djeteta da prepozna zvuk i pokaže sliku koja se odnosi na taj zvuk. Zvukovi se mogu reproducirati na bilo kojem računalu, tabletu ili MP3 playeru. Zvukovi nisu poredani prema redoslijedu slika u slikovnici, već je njihov raspored načinjen po slučajnom izboru. Time je izbjegnuta mogućnost da dijete ”pogađa” točne odgovore ako jednostavno prati redoslijed slika. Svaki terapeut ili roditelj može unijeti u ovaj slušni trening i dodatnu kreativnost (npr. svaki zvuk može biti poticaj da se o njemu ispriča neka priča, postavi pitanje i sl.).

Ako želite više informacija ili nabaviti logopedski set – kontaktirajte nas!