Informacije o servisiranju i održavanju opreme

 • Očekivani rok trajanja naših proizvoda je najmanje 10 godina uz redovni servis svakih 3-5 godina.
 • Oprema ne zahtijeva posebno održavanje.
 • Kvarovi na uređajima vrlo su rijetki i lako otklonjivi.
 • Nakon dužeg perioda korištenja uglavnom treba zamijeniti mikrofonski kabel i mikrofonsku spužvicu (te eventualno slušalice nakon 5 ili više godina). Napominjemo da su to dijelovi podložni ”starenju” i oštećenjima nakon višegodišnjeg korištenja te ih je najbolje zamijeniti novima.
 • Simptomi kvara mikrofonskog kabela:
  1. zvuk u slušalicama čuje se samo povremeno uz prisutno ”krčanje” ili pucketanje u slušalicama,
  2. uopće nema zvuka u slušalicama iako sve komponente rade uobičajeno,
  3. na DLS-u niti jedan indikator mikrofonskog signala (zelene LED lampice) ne reagira kada govorimo u mikrofon,
  4. ako se odabere program RUŽIČASTI ŠUM, on će se normalno čuti u slušalicama.