Terapija tinitusa pomoću DLS-a

TERAPIJA TINITUSA: NOVA APLIKACIJA NA DIGITALNOM LOGOPEDSKOM SETU !!!

Terapija se temelji na rezultatima znanstvenog istraživanja njemačkih istraživača objavljenog u jednom od najcitiranijih znanstvenih časopisa u svijetu, američkom časopisu Proceedings of National Academy of Science (PNAS, 2010, vol.107, no. 3, 1207–1210)*.

Ovo je istraživanje pokazalo dobre i znanstveno potvrđene rezultate u terapiji tinitusa. Tinitus se manifestira kao neugodan osjet zvuka (zujanja ili šuma) u uhu bez vanjskog podražaja.

I. faza terapije: detekcija šuma

Terapija se provodi tako da se na početku, individualno za svakoga korisnika, odredi frekvencijski pojas u kojem osoba čuje neželjeni šum. U ovoj se fazi koristi generator ružičastog šuma u kombinaciji s parametarskim ekvilajzerom koji omogućava kontinuiranu promjenu širine pojasa od 1/10 oktave do 10 oktava i kontinuiranu promjenu centralne frekvencije filtra. Ova faza služi za detektiranje frekvencije tinitusa (može se provesti i pomoću programa Adobe Audition).

II. faza terapije: podešavanje notch filtra

Notch filtar podrazumijeva eliminaciju nekog nepoželjnog šuma ili frekvencije pomoću usko/pojasnog nepropusnog filtra. To znači da se frekvencijski pojas detektiran u prvoj fazi sada potiskuje tako da se kombinacijom grafičkog, parametarskog i dinamičkog ekvilajzera memorira kao novi ”preset” (postavka) za određenoga klijenta (digitalni logopedski set posjeduje sve tri skupine filtara).

III. faza: terapija glazbom

Terapija glazbom provodi se na način da korisnik sluša svoju omiljenu vrstu glazbe koja je akustički modificirana (filtrirana) prema postavkama iz prethodne faze. Prema uvodno citiranom znanstvenom istraživanju ova terapija slušanja glazbe traje 12 mjeseci, po 2 sata dnevno (iako neki navode da je poboljšanje vidljivo već nakon 3 mjeseca).

Zbog dugotrajnosti terapije (za one koji imaju problem tinitusa bolje je i to nego doživotni šum) terapija se može provoditi i na način da terapeut (logoped) napravi audio snimke glazbe koju korisnik voli a koja će biti akustički procesirana preko digitalnog logopedskog seta i snimljena kao MP3 glazba na nekom mediju za pohranu (npr. CD ili memory stick).

Za sve detalje terapije, tehničke upute i dodatnu edukaciju, logopedi koji imaju digitalni logopedski set mogu kontaktirati prof. dr. sc. Mladena Hedjevera na info@taracentar.hr

* Hidehiko Okamoto (1), Henning Stracke (1), Wolfgang Stoll (2), and Christo Pantev (1)

  1. Institute for Biomagnetism and Biosignalanalysis, Westfalian Wilhelms-University, Malmedyweg 15, Muenster, Germany; and
  2. Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Muenster University Hospital, Kardinal-von-Galen-Ring 10, 48149 Muenster, Germany

Naslov rada: Listening to tailor-made notched music reduces tinnitus loudness and tinnitus-related auditory cortex activity