Forenzična fonetika i akustika

Prof. dr. sc. Mladen Hedjever obavlja povremeno poslove kao ad hoc sudski vještak  za forenzičnu akustiku i fonetiku. U Hrvatskoj ne postoji specijalizirana ustanova za ovu vrstu vještačenja niti stalni sudski vještak. Budući da po svom obrazovanju i djelatnosti ispunjava uvjete i posjeduje znanje za provođenje ove vrste vještačenja sudovi mu povjeravaju ovakva vještačenja. Prema međunarodnim standardima ova specifična vještačenja može provesti samo stručnjak koji ima akademsko obrazovanje u području govora, fonetike i/ili patologije govora te određena tehnička znanja iz područja elektroakustike. Kako u Hrvatskoj za ovu vrstu vještačenja ne postoje propisane norme, tehnički standardi ili protokoli, vještačenja se provode u skladu s kodeksom Međunarodne udruge forenzičara-fonetičara – The International Association for Forensic Phonetics (IAFP) te prema pravilima American Board Of Recorded Evidence – Voice Comparison Standards (Američki odbor za vještačenja – standardi za provođenje analize glasa i govora).

Mladen Heđever je do sada obavio oko desetak uspješnih vještačenja koja su se odnosila na procjenu autentičnosti tonske snimke, poboljšanja razumljivosti govora (čišćenja snimki od buke i šumova) te prepoznavanja govornika na temelju analize glasa, govora i jezika.

Ako trebate sudsko vještačenje – kontaktirajte nas!