Nova opcija Logopedskog seta: priključak na računalo preko USB-a

Sa stražnje strane aparata nalazi se standardni USB priključak preko kojega se DLS može (ali i ne mora) spojiti na bilo koje računalo (u kompletu se isporučuje USB kabel). Ako se logopedski set poveže s računalom, računalo će ga automatski prepoznati (plug and play). Na internetu se mogu pronaći besplatni programi za snimanje, editiranje i dijagnostiku glasa i govora (kao na primjer PRAAT, AUDACITY…). Pomoću tih programa zvuk iz mikrofona na logopedskom setu može se direktno snimiti na računalo. Tako je moguće za svakog pacijenta napraviti snimke glasa ili govora i prema potrebi ih analizirati. Logopedski set će normalno raditi bez obzira da li se računalo koristi ili ne (logopedski set može biti stalno povezan sa računalom).