Novi digitalni logopedski set

Svi korisnici koji su kupili Digitalni logopedski set od 2020. godine na dalje mogu ovdje preuzeti besplatne dodatne video upute za rukovanje. Upute su pripremljene za sve starije USB-PC modele kao i za najnoviji model DLS-a. Za preuzimanje morate imati password. Ako nemate pasword, zatražite ga na mladen.hedjever@gmail.com. Molimo vas na e-mail pošaljite nam podatak o instituciji odnosno kupcu DLS-a te ime i prezime logopeda koji radi na aparatu (može ih biti i više). Nakon toga dobiti ćete pristup video uputama.

Korisnici koji posjeduju pasword za preuzimanje video uputa za Digitalni logopedski set, datoteke mogu preuzeti na poveznici.

Digitalni logopedski set (DLS) standardni je uređaj logopeda koji se bave tretmanom poremećaja humane komunikacije, i to:

  • poremećaja govorne tečnosti,
  • govornom produkcijom (artikulacijom),
  • ekspresivnim i receptivnim jezikom,
  • specifičnim teškoćama učenja,
  • poremećajima glasa (fonacijom),
  • poremećajima rezonancije,
  • poremećajima jezika i govora uzrokovanim oštećenjima sluha.

Novi Digitalni logopedski set ima mogućnost Wi-Fi povezivanja s tabletom, mobitelom ili računalom. Vrlo je praktična uporaba u kombinaciji s računalom ili tabletom na kojem potezom ili dodirom prsta možete ”obojiti” ili promijeniti zvuk. Tablet odnosno računalo služe kao daljinski upravljač, ali novi DLS može raditi i direktnim upravljanjem na samom uređaju bez tableta ili PC-a.  Osim Wi-Fi bežičnog upravljanja novi model ima dodatnih 20 slobodnih programa za korisnike, generator bijelog i ružičastog šuma (masking terapija) te bolji vizualni prikaz na zaslonu tableta ili računala.

DLS info prospekt 2024 preuzmite na poveznici.