Dodatni mikrofon za poboljšanje higijenskih uvjeta u radu s logopedskim setom

S ciljem poboljšanja higijenskih uvjeta u radu s Digitalnim logopedskim setom (DLS) u ponudi je opcija korištenja dva mikrofona za govor. Jedan mikrofon kao i do sada koristi logoped (drži ga u ruci), a drugi je namijenjen pacijentu (djetetu ili odrasloj osobi). Drugi mikrofon smješten je na gibljivom stalku – ruci koji omogućava postavljanje mikrofona u bilo koji položaj blizu usta pacijenta. Pošto ovaj mikrofon ne treba držati u ruci, pogodan je za djecu, odrasle i osobe s motoričkim smetnjama. Dodatnim se mikrofonom izbjegava ”bliski” kontakt logoped-pacijent i omogućava držanje distance.

Mikrofon se može priključiti na novi DLS kao i na modele aparata koji nisu stariji od 5 godina. U kompletu se uz dodatni mikrofon isporučuje gibljivi mikrofonski stalak – ruka, razdjelnik mikrofonskog signala (splitter), kablovi i upute. Montaža dodatnog mikrofona vrlo je jednostavna.

Za dodatne informacije ili ponudu kontaktirajte: mladen.hedjever@gmail.com