Light Stimulator

Ovaj mali uređaj sigurno će razveseliti svu djecu na terapiji. U terapiji govora i oštećenja sluha javlja se često problem kontrole glasnoće govora, te poteškoće u pravilnom artikuliranju pojedinih glasova. Uređaj radi na principu VU-metra koji intenzitetske i frekvencijske modulacije audio-signala pretvara u svjetlosne efekte .

Dodatni svjetlosni efekt poboljšava kooperativnost pacijenata (osobito djece), te ih motivira, tijekom terapije, na bolju suradnju s logopedom. Time se poboljšava koncentracija i pažnja tijekom terapije.

Uređaj se može primijeniti u sljedećim slučajevima:

  • Kao indikator nazalnosti (na logopedskom setu odaberemo program s optimalom za M, N ili Nj). Na ovim programima lampice će se jače paliti ukoliko je prisutna pojačana nazalnost u govoru. Tada se pacijentu sugerira neka pazi da prilikom govora lampice što manje svijetle.
  • S-indikator (optimala S na na logopedskom setu). Ako je glas /S/ bio pravilno izgovoren, lampice će maksimalno zasvijetliti.
  • Kod korigiranja izgovora pojedinih glasova. Ako je na na logopedskom setu odabrana optimala nekog glasa, lampice će maksimalno zasvijetliti ako je glas pravilno izgovoren (pogodno je za izgovor frikativa: S, Z, Š, Ž).

Svjetla ovisno o tome koji nam je cilj u terapiji (npr. kontrola glasnoće, nazalnosti, ispravnog izgovora nekog glasa ili svjetlo jednostavno koristimo kao stimulaciju-igru kao npr. kod djece s mentalnom retardacijom ili autizmom).